A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Frank Tong : Alfred Tennyson : Taras Mithrandir : Tommaso Moro : Tiziano Terzani : Thomas Browne : Tzvetan Todorov : Rabindranath Tagore : Walter Tevis : Ivan Sergeevič Turgenev : François Truffaut : Marco Tullio Cicerone : Theodor W. Adorno : Thomas Szasz : Iginio Ugo Tarchetti : Torquato Tasso : Todd McFarlane : Thomas Mann : Thomas Narcejac : Takarai Kikaku : Pier Vittorio Tondelli : Thomas Stearns Eliot : Nadia Terranova : Barbara Torelli : Tinto Brass : Timmy Turner : Tristan Corbière : Lev Nikolàevič Tolstòj : Truman Capote : Marco Terenzio Varrone : Tarek : Thomas Henry Huxley : Thiago De Mello : Tommaso Landolfi : Jethro Tull : Thomas Wolfe : Neil deGrasse Tyson : Ossimoro Tossico : Tomas Tranströmer : Thomas Ligotti : Ted Mosby : Alessandro Tozzo : Publio Cornelio Tacito : Béla Tarr : Thomas Campbell : Eckhart Tolle : Emanuele Trevi : Tommy Douglas : Charles-Maurice de Talleyrand : Thomas Sankara : Tennessee Williams : Henri Michaux : Jim Thompson : Trilussa : Tristan Tzara : William T. Vollmann : Niccolò Tommaseo : Tucidide : Sara Teasdale : Henry David Thoreau : Kyoshi Takahama : Giuseppe Tortora : Yorgos Thèmelis : Toulouse Lautrec : Gustave Thibon : Tito Livio : Theodore Francis Powys : Andrej Tarkovskij : Thomas Bernhard : Tazaki Tsukuru : Tito Lucrezio Caro : Tim Dowling : Richard Tawney : Mark Twain : Massimo Troisi : James Taylor : Thomas Hobbes : Joseph A. Tainter : Tom Stoppard : Thornton Wilder : Tommaso Giordani : Thurgood Marshall : Ghiorgos Thèmelis : Samuel Taylor Coleridge : Thomas Wyatt : Mao Tse Tung : Antonio Tabucchi : Hunter Stockton Thompson : Terry Hayes : Georg Trakl : Marco Teruggi : Thomas Merton : Toni Morrison : Lao Tzu : Kevin Tucker