A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Tupac Shakur : Kyoshi Takahama : Thomas Wolfe : François Truffaut : Thornton Wilder : Taras Mithrandir : Domenico Tocchetto : Thomas Stearns Eliot : Antonio Tabucchi : Chuang Tzu : Neil deGrasse Tyson : Marco Teruggi : Thomas Sankara : Hunter Stockton Thompson : Thomas Samuel Kuhn : Tristan Tzara : Yamamoto Tsunetomo : Thomas Henry Huxley : Tasha Tudor : Tinto Brass : Yorgos Thèmelis : Tarek : Pedro Mario Alles Tamen : Tomas Rücker : Frank Tong : Torquato Tasso : Giuseppe Tortora : William Makepeace Thackeray : Nadia Terranova : Marco Terenzio Varrone : Henri Michaux : Tino Di Cicco : Trilussa : Angela Terzani : Roberto Tresin : Theodor W. Adorno : Alessandro Tozzo : Lev Nikolàevič Tolstòj : Thomas Carlyle : Theodore Roszak : Tom Stoppard : Charles-Maurice de Talleyrand : Kurt Tucholsky : James Taylor : Niccolò Tommaseo : Tatanga Mani : Sara Teasdale : Thomas Hobbes : Eckhart Tolle : Mark Twain : The Mentor : Tomas Tranströmer : William Temple Hornaday : Takarai Kikaku : Thomas Bernhard : Taiye Selasi : Iginio Ugo Tarchetti : Lao Tzu : Ted Mosby : Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Massimo Troisi : Thomas Merton : Jim Thompson : Tommaso Giordani : Thurgood Marshall : Tennessee Williams : Tito Livio : Thomas Browne : Toni Morrison : Ivan Sergeevič Turgenev : Thomas Ligotti : Tucidide : Ossimoro Tossico : Walter Tevis : Tommaso Landolfi : Emanuele Trevi : Truman Capote : Richard Tawney : Tazaki Tsukuru : Todd McFarlane : Rabindranath Tagore : Thomas Hardy : Thomas Szasz : Tommy Douglas : David Maria Turoldo : Tzvetan Todorov : Alfred Tennyson : Pier Vittorio Tondelli : Timmy Turner : Nassim Nicholas Taleb : Paul-Jean Toulet : Tony Kospan : Tom Shadyac : Susanna Tamaro : August Strindberg : Filippo Tommaso Marinetti : Tiziano Terzani : Federigo Tozzi : Henry David Thoreau : Stacia Tauscher : Renata Turco : Pierre Teilhard de Chardin : Tristan Corbière : Palmiro Togliatti : Andrej Tarkovskij : Jethro Tull : Tullio de Mauro : Tito Lucrezio Caro : Kevin Tucker : Mao Tse Tung : Samuel Taylor Coleridge : Marco Tullio Cicerone : William T. Vollmann : Gustave Thibon : Terry Hayes : Theodore Francis Powys : Thomas Narcejac : Publio Cornelio Tacito : Thomas Wyatt : Ghiorgos Thèmelis : Béla Tarr : Toulouse Lautrec : Thomas Mann : Tiziano Scarpa : Alexis de Tocqueville : Barbara Torelli : Constantino Manuel Torres : Thomas Campbell : Meri Teglia : Margaret Thatcher : Tim Dowling : Thich Nhat Hanh : Dylan Thomas : Luciano Dalla Torre : Georg Trakl : Joseph A. Tainter : Tan Taigi : Ermete Trimegisto : Tommaso Moro : Tiresia di Tebe : Thiago De Mello