A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Thomas Samuel Kuhn : Tommy Douglas : Tomas Rücker : Toni Morrison : Alexis de Tocqueville : Tennessee Williams : Tucidide : Tomas Tranströmer : Thornton Wilder : Thomas Henry Huxley : Tarek : Ghiorgos Thèmelis : Renata Turco : Ted Mosby : Tino Di Cicco : Thomas Sankara : Tristan Tzara : Thomas Browne : Neil deGrasse Tyson : Yamamoto Tsunetomo : Henry David Thoreau : Iginio Ugo Tarchetti : The Mentor : Angela Terzani : Tatanga Mani : Tommaso Moro : Niccolò Tommaseo : Chuang Tzu : Béla Tarr : Tristan Corbière : Yorgos Thèmelis : Luciano Dalla Torre : Mao Tse Tung : Taras Mithrandir : Filippo Tommaso Marinetti : Thich Nhat Hanh : Tazaki Tsukuru : Thomas Wyatt : Theodor W. Adorno : Tullio de Mauro : James Taylor : Frank Tong : Ermete Trimegisto : Lao Tzu : Rabindranath Tagore : Thomas Hardy : Trilussa : Jim Thompson : Dylan Thomas : Alessandro Tozzo : Thomas Wolfe : Thomas Hobbes : Tito Lucrezio Caro : Domenico Tocchetto : Georg Trakl : Jethro Tull : Tommaso Landolfi : Thomas Carlyle : Timmy Turner : Margaret Thatcher : Nassim Nicholas Taleb : Thomas Szasz : Paul-Jean Toulet : Emanuele Trevi : Tinto Brass : William T. Vollmann : Tiresia di Tebe : Thurgood Marshall : Lev Nikolàevič Tolstòj : Tom Stoppard : William Makepeace Thackeray : Thomas Mann : Tim Dowling : Tiziano Scarpa : Eckhart Tolle : Roberto Tresin : Thomas Narcejac : Massimo Troisi : Thomas Ligotti : Tommaso Giordani : Tupac Shakur : Nadia Terranova : Tan Taigi : Marco Terenzio Varrone : Kevin Tucker : Marco Tullio Cicerone : Thomas Campbell : Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Ossimoro Tossico : Takarai Kikaku : Mark Twain : Tzvetan Todorov : Walter Tevis : Thomas Merton : Truman Capote : Gustave Thibon : Tiziano Terzani : Torquato Tasso : Todd McFarlane : Toulouse Lautrec : Taiye Selasi : Hunter Stockton Thompson : Joseph A. Tainter : Alfred Tennyson : August Strindberg : Pier Vittorio Tondelli : Theodore Francis Powys : Andrej Tarkovskij : Henri Michaux : Marco Teruggi : Antonio Tabucchi : François Truffaut : Constantino Manuel Torres : Thomas Stearns Eliot : Barbara Torelli : Samuel Taylor Coleridge : Giuseppe Tortora : Tito Livio : Terry Hayes : Ivan Sergeevič Turgenev : Thiago De Mello : Federigo Tozzi : Tom Shadyac : Meri Teglia : Charles-Maurice de Talleyrand : Kurt Tucholsky : Thomas Bernhard : Sara Teasdale : Kyoshi Takahama : David Maria Turoldo : Publio Cornelio Tacito : Richard Tawney